انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان هرمزگان

مردم بهترین همراه و ناظر هستند ...

فراخوان عضویت در انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان

 بدینوسیله از کلیه داوطلبان محترم عضویت در هیأت مدیره و بازرس  انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان های استان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 22 بازدید

همایش استانی تجلیل از شرکت های برتر حامی حقوق مصرف کنندگان

سخنرانی رییس انجمن حمایت حقوق مصرف کننده در دومین جشنواره حامیان حقوق مصرف کننده در استان هرمزگان به گزارش دبیرخانه اجرایی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 24 بازدید
همایش
1 پست
انجمن
2 پست
هرمزگان
2 پست